• Migracje

    Moria

    • Karol Grygoruk

    Mury otaczające obóz Moria na greckiej wyspie Lesbos. Była baza wojskowa to pierwszy punkt rejestracji uchodźców przypływających szlakiem prowadzącym przez Turcję. Drut kolczasty, więzienny rygor i obecność żołnierzy każdego dnia

Więcej

FreshMail.pl