• Premiera Pisma

    Jeśli nie kapitalizm, to co?

    Kto w kapitalizmie zyskał a kto stracił i gdzie w tej kalkulacji sytuuje się klasa średnia? Czy w czasach wolnorynkowej konkurencji i dyktatu pieniądza dostrzegamy jeszcze człowieka? I przede wszystkim:

Więcej