Twój dostęp nie jest aktywny. Skorzystaj z oferty i zapewnij sobie dostęp do wszystkich treści.


Czytaj i słuchaj bez ograniczeń. Zaloguj się lub skorzystaj z naszej oferty

Wspierają nas

W „Piśmie” wierzymy w siłę słowa pisanego, które ma moc, by kształtować postawy, uwrażliwiać, zachęcać do refleksji i dyskusji. Widzimy miejsce dla rzetelnego dziennikarstwa i dokładamy starań, by sprostać najwyższym wymogom wiarygodności i standardom merytorycznym. Dlatego przykładamy szczególną wagę do weryfikacji informacji, które pojawiają się na naszych łamach. Nie epatujemy sensacją, jesteśmy niepartyjni i nie angażujemy się w małostkowe spory polityczne. Nie oznacza to jednak, że nie walczymy o wartości, które naszym zdaniem są najważniejsze w życiu publicznym: szczerość, przyzwoitość i szacunek.

Właśnie dlatego, by „Pismo” nie ulegało zewnętrznym wpływom politycznym ani nie przedkładało efektów finansowych ponad wyznawane zasady, nie działamy dla zysku. Wydawcą magazynu „Pismo” jest Fundacja Pismo, a całe przedsięwzięcie realizujemy pro bono. Utrzymujemy się w dużej mierze dzięki naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, którzy prenumerują i regularnie kupują miesięcznik.

Ważna jest dla nas również pomoc Darczyńców prywatnych i Partnerów – firm i instytucji, z którymi współpracujemy. Dziękujemy Wam, że że jesteście z nami.

Do tej pory wsparli nas: 

Fundacja AEQUILIBRIUM wspiera działania w zakresie finansów, bankowości, ubezpieczeń, kultury, sportu, ochrony środowiska i znajomości języków obcych oraz ochrony zdrowia i profilaktyki, a także szeroko pojętej działalności ekumenicznej. Od 2018 roku, wspiera nasze teksty, reportaże oraz eseje dotyczące istotnych krajowych zagadnień społeczno-kulturalnych.

*

Accenture jest globalną firmą świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. W 2022 roku byli Mecenasem naszego podcastu futurologicznego autorstwa Barbary Sowy Jak naprawić przyszłość? 

*

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa z ramienia jednego z największych polskich ubezpieczycieli – ERGO Hestii, prężnie rozwijając program mecenatu artystycznego. Przybliżają szerokiemu gronu odbiorców sztukę współczesną oraz korzystają z możliwości, jakie daje synergia różnych dziedzin kultury i sztuki, prowadząc wykłady, spotkania, oprowadzania i warsztaty. Ich misją jest również ułatwianie dialogu pomiędzy światami sztuki i biznesu. Organizator konkursu Literacka Podróż Hestii na najlepszą polską książkę fiction dla młodych czytelników i czytelniczek.

*

Bain & Company Poland Sp. z o.o. to międzynarodowa firma konsultingowa i czołowy doradca strategiczny funduszy private equity i venture capital w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W 2022 roku wspierali nasze teksty związane z nowych ideami, przyszłością i nauką.

*

Fundacja im. Heinricha Bölla działa międzynarodowo w ponad 60 krajach poprzez 34 biura zagraniczne. Celem Fundacji jest promowanie otwartego dialogu między polityką, gospodarką, środowiskami akademickimi i społeczeństwem, wzmacnianie demokracji i praw człowieka, zwiększanie partycypacji obywatelskiej, ochrona klimatu i ekosystemu, a także promowanie równych szans i praw bez względu na płeć, orientację, czy pochodzenie.  W 2023 wspiera finansowo spotkania z cyklu Premiera Pisma.

*

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy to polska kancelaria świadcząca kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Obsługujemy zarówno firmy lokalne, jak i międzynarodowe koncerny działające w wielu gałęziach gospodarki. W 2022 roku wspierali nasze teksty w obszarze technologii, ekonomii i globalnej polityki.

*

Centrum Archiwistyki Społecznej to instytucja kultury, która rozwija ruch archiwistyki społecznej w Polsce. CAS prowadzi portal Zbiory Społeczne, na którym znajduje się ponad 125 000 materiałów – unikatowych fotografii, pamiątek, kronik i nagrań zamieszczonych przez archiwa społeczne z całej Polski. W 2022 roku wspólnie z CAS powstały w „Piśmie” cztery materiały: dwa teksty, fotoreportaż i odcinek podcastu. W styczniu w 2023 roku zorganizowaliśmy wspólnie warsztat „Odkryj w sobie archiwistę społecznego”.

*

Civitates jest inicjatywą 16 organizacji grantodawczych, której misją jest wzmacnianie demokracji i solidarności w Europie. Civitates wspiera organizacje społeczne działające na rzecz otwartej demokracji, która służy wszystkim. Od 2021 roku dzięki grantowi z Funduszu Civitates, rozłożonemu na trzy lata, możemy szerzej planować nasze działania. 

*

Clear Channel Poland jest polskim oddziałem światowego lidera reklamy zewnętrznej Clear Channel Outdoor. Od ponad 30 lat zapewnia komunikację marek z konsumentami. Clear Channel wspiera lokalne i krajowe organizacje rządowe i pozarządowe poprzez promowanie inicjatyw związanych z bezpieczeństwem publicznym, ochroną środowiska, sztuką, edukacją i różnorodnością kulturową. Od 2021 roku aktywnie promuje nasz miesięcznik oraz projekty specjalne poprzez wyświetlanie komunikatów na nośnikach zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej.  

*

CMS to międzynarodowa kancelaria prawnicza świadcząca kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Od lat wspiera nas na kilku płaszczyznach: jako Mecenas Reportażu w „Piśmie” w 2020 i 2021 roku oraz jako Partner Premiery Pisma w 2019, 2022 i w 2023 roku. 

*

European Media and Information Fund realizuje cele leżące w interesie publicznym i przyznaje dotacje, na zasadach konkurencyjnych, badaczom, podmiotom zajmującym się weryfikacją faktów, organizacjom non-profit i innym organizacjom działającym w interesie publicznym, zajmującym się badaniami nad dezinformacją oraz doskonaleniem umiejętności korzystania z mediów i weryfikacji faktów. W „Piśmie” wspiera weryfikację faktów od czerwca 2023 roku.

*

Empik to jeden z liderów transformacji cyfrowej w Polsce. Z 300 salonami Empik i Papiernik by Empik oraz jedną z trzech największych platform e-commerce w Polsce to również dystrybutor treści cyfrowych. W 2019 roku objął „Pismo” mecenatem. Współpraca skupiała się na projektach kulturalnych i literackich, wymianie materiałów redakcyjnych oraz rozwoju treści audio. W 2021 roku był partnerem Premiery Pisma. W studiu Empiku w Warszawie nagrywane były spotkania prowadzącej Justynie Dżbik-Kluge z gośćmi Premiery.  Empik wspiera również promocyjnie dystrybucję wydań specjalnych naszego magazynu.

*

E.ON Energy Infrastructure Solutions jest częścią międzynarodowej Grupy E.ON – jednego z największych koncernów energetycznych w Europie. E.ON EIS zostało Mecenasem serii Soczewek Pisma pod tytułem Ziemia w 2022 roku. W poprzednich latach wspierało dwa nasze cykle tekstów: w 2020 roku E.ON był Partnerem cyklu Mądre Miasta, a w 2021 roku cyklu Jeśli nie węgiel, to co?

*

Facebook to serwis społecznościowy będący własnością amerykańskiego konglomeratu technologicznego Meta Platforms. Był Mecenasem cyklu tekstów Jak naprawić internet? oraz partnerem spotkań fizycznych Premiery Pisma, w „Przestrzeni from Facebook” na ul. Koszykowej w 2019, 2020 i 2022 roku.

*

Fundacja Jana Michalskiego zajmuje się wspieraniem literatury, a w szczególności udzielaniem pomocy twórcom pracującym nad nowymi dziełami.  Od 2021 roku wspiera publikację wierszy oraz esejów w naszym wydaniu papierowym i cyfrowym.

*

Fundacja Miasto Literatury wspomaga strategię miasta Kraków w dziedzinie promocji kultury i literatury.  Od listopada 2020 do końca 2021 roku była Mecenasem podcastu naszej redaktor naczelnej Magdaleny Kicińskiej Wiersz na Poniedziałek

*

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej to organizacja powołana w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec, która wspiera finansowo przedsięwzięcia zbliżające oba narody. Przez 30 lat istnienia FWPN dofinansowała 16 tysięcy wspólnych projektów. W 2019 roku Fundacja wsparła powstanie październikowego numeru „Pisma” oraz Premiery Pisma w Warszawie i Berlinie. W 2021 roku FWPN była Partnerem cyklu Wyprawa po nadzieję autorstwa Filipa Springera. Październikowe wydanie „Pisma” w 2022 roku oraz spotkanie w Berlinie organizowane wspólnie z księgarnią buch|bund również powstały z finansowym wsparciem FWPN.

*

Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha SZCZURKA, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom i autorkom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Nagroda Literacka GDYNIA jest rozbudowaną inicjatywą miasta, skierowaną zarówno do polskich pisarzy, jak i odbiorców współczesnej literatury. Nagroda nieustannie ewoluuje i poszerza zakres swojej działalności. Pod szyldem „GDYNI” przyznawane są nie tylko laury, ale też organizowane liczne proczytelnicze przedsięwzięcia.

*

InCredibles to zainicjowany przez Sebastiana Kulczyka w 2017 r. wszechstronny program mentoringowo-edukacyjny dla najbardziej innowacyjnych polskich startupów. Wyróżnia go autorska formuła „szytych na miarę” warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z mentorami, potencjalnymi klientami, inwestorami oraz uznanymi praktykami biznesu. InCredibles to także platforma projektów i inspiracji wspierających rozwój polskiego ekosystemu startupowego. InCredibles inicjuje i współtworzy specjalistyczne raporty, debaty, publikacje oraz patronuje wydarzeniom edukacyjnym dedykowanym młodym polskim przedsiębiorcom, m.in.: MBA for Startups, Jutronauci oraz audycje Firmament w Radiu 357. W 2019 roku Sebastian Kulczyk wsparł powstanie realizowanego przez nas pierwszego polskiego reporterskiego serialu podcastowego Śledztwo Pisma. Rok później wraz z Fundacją One Day ponownie wspomógł nas przy realizacji drugiego sezonu.

*

Logo Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku małe.

Instytut Kultury Miejskiej to samorządowa instytucja kultury z Gdańska. Zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, wspieraniem kadr kultury i prowadzeniem badań kultury. Od stycznia do października 2020 roku była Mecenasem podcastu naszej redaktor naczelnej Magdaleny Kicińskiej Wiersz na Poniedziałek w ramach współpracy przy Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Współpracowaliśmy również redakcyjnie przy festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu. W 2022 roku Instytut wspierał publikację wierszy w wydaniu papierowym i cyfrowym „Pisma”. W 2024 objęty naszym patronatem został festiwal Europejski Poeta Wolności, a Instytut został Patronem Wiersza na Poniedziałek od stycznia do kwietnia.

*

Journalismfund Europe jest niezależną organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli, założoną w 1998 r. Jej misją jest wspieranie dziennikarstwa śledczego, międzynarodowego i niezależnego w celu wzmocnienia demokracji w Europie poprzez łączenie donatorów i dziennikarzy, bez narażania ich niezależności. W „Piśmie” fundacja wsparła powstanie i publikację soczewki o Odrze, autorstwa Bartka Sabeli.

*

mBridge to zespół ekspertów wyspecjalizowanych w projektowaniu i realizacji strategii marketingowych w internecie.  Od 2020 roku wspierają nas w obszarze SEO i SEM dla serwisu magazynpismo.pl.

*

Logo Osborne Clarke

Osborne Clarke to polska grupa świadcząca kompleksowe usługi doradcze. Wspiera nas pro bono od 2017 roku w obsłudze prawnej. 

*

Logo M leasing.

mLeasing to część grupy mBanku. Należy do czołówki polskich firm leasingowych. Był Mecenasem serii Soczewek Pisma pod tytułem Ziemia w 2022 roku. W 2023 roku mLeasing został Mecenasem serii tekstów Filipa Springera w ramach cyklu „Architektura 2.0″.

*

Centrum Fotografii to nowa inicjatywa Muzeum Warszawy, której celem jest rozwijanie zainteresowania fotografią. Tworzona jest baza wiedzy o fotografii historycznej i współczesnej. Podstawą tych działań jest wyjątkowa kolekcja tysięcy zdjęć profesjonalnych i amatorskich. Centrum Fotografii w ramach projektu Focus on Photographydofinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i MKiDN. W 2023 publikujemy zdjęcia z tego archiwum m.in. w wydaniu specjalnym „Wokół Zbrodni i Kary”, które premierę miało w listopadzie.

*

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE a także 5G. Firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, posiada unikatowe na polskim rynku telekomunikacyjnym centrum cyberbezpieczeństwa. Angażuje się w zagadnienia istotne społecznie: edukuje na temat mądrego korzystania z technologii, wspiera cyfrowo społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje. Od 2019 roku, nieprzerwanie, wspiera też nasze teksty związane z nowymi technologiami, ekonomią i nauką.

*

Purpose Climate Lab buduje i wspiera kampanie, które inspirują ludzi do podejmowania odważnych działań na rzecz klimatu i przyjmowania uczciwych rozwiązań w zakresie zmian klimatycznych na całym świecie. Wspólnie z nami w 2021 roku zrealizowała projekt Krok za naturą, w ramach którego powstał reportaż, wystawa plenerowa, dwa specjalne odcinki podcastu i mural na budynku w Krakowie. 

*

Puro Hotels to polska sieć hoteli, pierwsza, która stała się marką lifestyle’ową i stawia przede wszystkim na przeżycia i lokalne doświadczenia. Poprzez zaangażowanie w życie kulturalne i działania edukacyjne popularyzuje wiedzę na temat sztuk wizualnych. Pierwszy raz wsparła nasz magazyn w 2020 roku. W 2022 i 2023 roku była Mecenasem Fotografii w „Piśmie”.

*

Salesmanago color logo

SALESmanago to platforma CDXP (all-in-one Customer Data Platform & Customer Experience Platform). SALESmanago wykorzystuje pełen potencjał danych o klientach, łącząc zaawansowaną analitykę i hiperpersonalizację do dostarczenia w pełni konfigurowalnych, spersonalizowanych doświadczeń we wszystkich kanałach marketingowych. Firma udostępnia nam swoje narzędzie i zapewnia wsparcie techniczne i szkoleniowe.

*

Santander Bank Polska jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Był Mecenasem serii tekstów Filipa Springera w ramach cyklu Zmiana klimatu już tu jest w 2019 roku. W 2022 roku Santander został Mecenasem naszego cyklu Techno(R)ewolucje.

*

Staromiejski Dom Kultury to warszawska instytucja, której działania skupiają się wokół edukacji kulturalnej i wychowaniu poprzez sztukę. W 2022 roku SDK był Mecenasem naszego podcastu Wiersz na Poniedziałek a od 2023 roku wspiera poezję w „Piśmie”.

*

Warsztaty Kultury są sercem i umysłem wszelakich otwartych i nieszablonowych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Tworzą wydarzenia kulturalne, które są: nowoczesne, interaktywne, interdyscyplinarne i innowacyjne. Współpracują z instytucjami i artystami z całego kraju, a także zeW centrum ich zainteresowania leży także wykorzystanie nowych technologii w edukacji kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego. Organizują także cztery największe wydarzenia kulturalne – festiwale w Lublinie: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Re:tradycję – Jarmark Jagielloński. Wszystkie są zakorzenione w historii i tradycjach Lublina, wpisują się w miejską przestrzeń oraz aktywizują lokalną społeczność. W „Piśmie” wspierają „Wiersz na poniedziałek”.

*

Wrocławski Dom Literatury to instytucja powstała w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jego misją jest promocja i reprezentowanie kultury polskiej, zwłaszcza literatury, w kraju i za granicą. Od 2020 roku do 2022 roku była naszym Mecenasem Prozy. Wspólnie też w 2021 roku zrealizowaliśmy podcast Zuzanny Kowalczyk Dziś w książce

*

Jet Line – agencja reklamy zewnętrznej.

Dziękujemy!

Działania Fundacji Pismo wspierają również osoby prywatne. Poprzez darowizny statutowe lub darowizny celowe. Jeśli chcesz dołączyć do grona osób wspierających, możesz to zrobić bezpośrednio przez naszą stronę lub skontaktować się z Inez Jaworską, odpowiedzialną za fundraising: [email protected].

Zapraszamy również do nawiązywania współpracy w ramach organizacji lub instytucji, w której pracujesz. Pomóż nam tworzyć „Pismo”. Zróbmy razem coś dobrego!

Zespół „Pisma”

Newsletter

Pismo na bieżąco

Nie przegap najnowszego numeru Pisma i dodatkowych treści, jakie co miesiąc publikujemy online. Zapisz się na newsletter. Poinformujemy Cię o najnowszym numerze, podcastach i dodatkowych treściach w serwisie.

* pola obowiązkowe

SUBMIT

SPRAWDŹ SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL I POTWIERDŹ ZAPIS NA NEWSLETTER.

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OTRZYMASZ NAJNOWSZE WYDANIE NASZEGO NEWSLETTERA.

Twoja rezygnacja z newslettera została zapisana.

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z AKTYWNYM DOSTĘPEM ONLINE.

Zaloguj

ABY SIĘ ZAPISAĆ MUSISZ MIEĆ WYKUPIONY DOSTĘP ONLINE.

Sprawdź ofertę

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OSOBA OTRZYMA DOSTĘP DO MATERIAŁU PISMA.

-

-

-

  • -
ZAPISZ
USTAW PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA
0,75X
1,00X
1,25X
1,50X
00:00
50:00