Fotoreportaż

Po uszy w błocie

„Królowe Błota”, „Błotne Damy”, „Czarne Mamby” czy „Błotne Glonojady” to tylko niektóre z nazw, jakie nadają sobie kobiece drużyny piłki błotnej.