• Premiera Pisma

    Jak naprawić internet?

    Czy inicjatywy zmierzające do „uzdrowienia sieci” mają realne szanse powodzenia czy to tylko mrzonki? Posłuchaj debaty z cyklu Premiera Pisma poświęconej ciemnym stronom internetu.

Więcej