Fotoreportaż

Boys

Chłopcy w wieku od 14 do 18 lat, którzy popełnili przestępstwa, w tym te najcięższe – gwałty i zabójstwa 
– odsiadują wyroki w zakładzie dla młodocianych
 przestępców w Petersburgu.