• Esej

    Rzucanie palenia to piękna męka

    Rzucanie jest upokarzające. Nie chodzi nawet o to, że się 
człowiek ślini i kaszle. Albo że zaczyna sobie zdawać sprawę, jak bardzo nie panuje nad swoimi zachowaniami. Chodzi przede wszystkim o to, że rzucanie

Więcej