Fotoreportaż

Jestem dziewczyną i chcę być....

Ilona Szwarc rozmawiała z dziewczętami w wieku od siedmiu do jedenastu lat, które mają jasną wizję swoich przyszłych sukcesów zawodowych.