Twój dostęp nie jest aktywny. Skorzystaj z oferty i zapewnij sobie dostęp do wszystkich treści.


Czytaj i słuchaj bez ograniczeń. Zaloguj się lub skorzystaj z naszej oferty

Rzecz gustu

Redakcja poleca komu przekazać 1% podatku

W tym miesiącu w miejsce rekomendacji kulturalnych przygotowaliśmy subiektywny przegląd organizacji pożytku publicznego, na które możecie przekazać swój jeden procent podatku. O potrzebie wspierania większości z nich pisaliśmy przy okazji reportaży i esejów pokazujących złożoność problemów, z którymi starają się walczyć polskie fundacje.

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 

KRS: 0000204426

 

Jeśli leży Ci na sercu los dzieci, które doznają przemocy, przypominamy tekst Patrycji Bukalskiej To nie jest kraj dla małych ludzi (z numeru 3/2019 „Pisma”) oraz proponujemy wesprzeć Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży działający przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ciągu jedenastu lat swojego działania Telefon Zaufania odebrał 1,3 miliona połączeń od młodych osób, które pilnie potrzebują wsparcia, najczęściej od młodzieży o krok od samobójstwa i dzieci doświadczających przemocy. Telefon został w ubiegłym roku pozbawiony stałego finansowania i obecnie utrzymuje się z dobrowolnych wpłat darczyńców. Tym istotniejszy dla jego funkcjonowania jest dochód pozyskany z jednego procenta podatku.

 

 

 

Towarzystwo Nasz Dom

 

KRS: 0000050053

 

Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone lub chwilowo niemożliwe do respektowania, wesprzyj Towarzystwo Nasz Dom działające wraz z Funduszem im. Janusza Korczaka. Organizacja ta zajmuje się wspieraniem rodzin zastępczych, pomocą rodzinom w kryzysie, szkoleniem specjalistów i wysyłaniem dzieci z ubogich rodzin na wakacje. O tym, dlaczego taka pomoc jest ważna i potrzebna, pisała w reportażu Zgłaszam nieprzygotowanie do życia Aleksandra Warecka (w numerze 3/2019).

 

 

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

 

KRS: 0000056901

 

Jeśli interesuje Cię wsparcie opuszczonych i osieroconych dzieci, które mogą znaleźć opiekę poza domem dziecka, przeczytaj reportaż Wychowałam dziewiętnaścioro dzieci  Łukasza Pilipa (z numeru 1/2019) i oddaj swój jeden procent podatku na Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które pracuje nad tym, by stworzyć swoim podopiecznym domy, wyrównać ich szanse i pomóc im stać się samodzielnymi dorosłymi. Oprócz wiosek dziecięcych organizacja prowadzi też świetlice środowiskowe, w których potrzebujące dzieci mogą zjeść ciepły posiłek, nadrobić zaległości w nauce oraz otrzymać pomoc psychologiczną.

 

 

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

 

KRS: 0000154454

 

Jeśli zależy Ci na dobrostanie zwierząt, których okrutne traktowanie jest niestety wciąż normą, co pokazał w reportażu Jedenaste: nie krzywdź zwierząt  Michał Szczęch (z numeru 11/2019), przekaż swój jeden procent podatku na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Jest to organizacja opiekująca się tysiącami zwierząt w schroniskach, przeprowadzająca interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami oraz ratująca zwierzęta bezdomne. Towarzystwo jest najstarszą organizacją zajmującą się takimi działaniami w Polsce i liczy osiemdziesiąt siedem funkcjonujących oddziałów na terenie całego kraju.

 

 

 

Otwarte Klatki

 

KRS: 0000444120

 

Jeśli szczególnie mocno leży Ci na sercu los zwierząt zamkniętych na fermach przemysłowych, o których między innymi pisali Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły w reportażu Mniej żreć!  (z numeru 2/2020), przekaż swój jeden procent podatkuna organizację Otwarte Klatki. Jej celem jest wprowadzanie systemowych zmian społecznych, które doprowadzą do zapobiegania cierpieniu zwierząt, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukacja promująca pozytywne postawy wobec zwierząt. Otwarte Klatki są częścią globalnej koalicji na rzecz praw zwierząt.

 

 

 

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

 

KRS: 0000160750

 

Jeśli swój jeden procent podatku chcesz przekazać na rzecz wsparcia osób starszych i samotnych, o trudach których pisali w reportażu ZUS. Zakład Utylizacji Staruszków Juliusz Ćwieluch (w numerze 11/2019) oraz Ewa Wołkanowska-Kołodziej w reportażu Więźniowie czwartego piętra  (w numerze 1/2018), wesprzyj Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Organizacja ta daje samotnym starszym osobom oparcie i poczucie bezpieczeństwa, prowadząc wolontariat towarzyszący, czyli odwiedziny wolontariuszy w domach ich podopiecznych. Stowarzyszenie deklaruje, że Twój jeden procent podatku przekaże „na zapewnienie starszym, samotnym ludziom w całej Polsce wsparcia doświadczonych psychologów, którzy z uwagą i troską wysłuchają każdego”.

 

 

 

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta

 

KRS: 0000069581

 

Jeśli chcesz wesprzeć osoby w dramatycznej sytuacji ekonomicznej i lokalowej, na przykład bezrobotnych usuniętych z kwater i hoteli pracowniczych, matki z dziećmi maltretowane przez mężów, opuszczających więzienie lub dom dziecka, chorych, o których pisali na naszych łamach Dorota Borodaj w tekście Bracia bezdomni (w numerze 11/2018) oraz Marek Szymaniak w reportażu My, bezdomniaki od jabłek (w numerze 4/2019), wesprzyj Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta (KRS: 0000069581). Organizacja ta prowadzi osiemdziesiąt schronisk i noclegowni w całej Polsce oraz jadłodajnie i łaźnie. Dotacje władz pokrywają połowę kosztów ich utrzymania – resztę środków pozyskują od darczyńców, również w ramach jednego procenta.

 

 

 

Polska Akcja Humanitarna

 

KRS: 0000136833

 

Jeśli chcesz, aby Twój jeden procent podatku powędrował do tych, którzy ucierpieli w wyniku kryzysów humanitarnych, takich jak konflikty zbrojne i katastrofy naturalne, wpisz w swoje oświadczenie podatkowe Polską Akcję Humanitarną, która od lat niesie pomoc, prowadząc projekty wodno-sanitarne, żywnościowe i medyczne w Sudanie Południowym, Iraku i Kurdystanie, Jemenie, Somalii, Kenii i na Ukrainie. Historie ludzi, do których dociera ze swoim wsparciem PAH, opowiadał swoim zdjęciami na łamach „Pisma” Karol Grygoruk w serii Migracje.

 

 

 

Lambda

 

KRS: 0000140531

 

Jeśli zależy Ci na wsparciu ruchów walczących z przemocą i homofobią, a w szczególny sposób chcesz wesprzeć sytuację osób LGBT+, o której pisała na naszych łamach Kaja Puto w tekście Obetnę ci łeb i zostanę bohaterem. O paradzie równości w Gruzji (w numerze 12/2019) oraz w kontekście Iranu Alicja Borkowska w reportażu „Nieistniejący” homoseksualiści w Iranie (w numerze 8/2019), przekaż swój jeden procent podatku na organizację Lambda. To najstarsza w Polsce organizacja LGBT+, działająca od dwudziestu trzech lat w obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego, bezpieczeństwa, równego traktowania i kultury. Prowadzi między innymi telefon zaufania, poradnictwo psychologiczne i kryzysowe oraz wsparcie prawne i edukacyjne.

 

 

 

Fundacja Czyste Powietrze

 

KRS: 377928

 

Jeśli najbardziej chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć walkę o zdrowe powietrze i bezpieczne środowisko, o których fatalnym stanie pisał Juliusz Ćwieluch w reportażu Łowcy smogu z Trujmiasta (w numerze 2/2019), wesprzyj Fundację Czyste Powietrze, która działa na rzecz ochrony jakości powietrza w Polsce. Organizacja ta zajmuje się między innymi bezpłatną pomocą w uzyskaniu dofinansowania na ekologiczne źródła ciepła, edukacją i zmianą złych nawyków, a w szerszym ujęciu – zapobieganiem ekologicznej katastrofie i nieodwracalnym skutkom produkcji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, przez które każdego roku przedwcześnie umiera blisko czterdzieści pięć tysięcy Polaków.

 

 

 

Fundacja Dom Nadziei

 

KRS: 0000038254

 

Jeśli chcesz wesprzeć projekt pomocy dzieciom i młodzieży w wychodzeniu z uzależnień, o których w kontekście uzależnienia od gier komputerowych pisał Miłosz Szymański w tekście Będę grał w grę (w numerze 2/2019), wybierz Fundację Dom Nadziei. Organizacja prowadzi stacjonarny i całodobowy ośrodek terapeutyczny, w którym do tej pory przebywało ponad dwa i pół tysiąca młodych osób. Pomaga swoim wychowankom w ramach wsparcia terapeutycznego pokonać agresję i lęki oraz odnaleźć poczucie własnej wartości.

 

 

 

Fundacja DKMS

 

KRS: 0000318602

 

Jeśli najbardziej zależy ci na pomocy chorym na białaczkę, dla których jedyną szansą na przeżycie jest przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku kostnego od niespokrewnionego dawcy, przekaż swój jeden procent podatku Fundacji DKMS. Zarządza ona między innymi ośrodkiem dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej, pozyskuje, bada i opiekuje się potencjalnymi dawcami, edukuje i wspiera chorych. O tym, dlaczego to ważne, i że niemal każdy może zostać dawcą, pisała na łamach „Pisma” w reportażu Dawcy szpiku: Czy uratowałeś już komuś życie? Agata Romaniuk (w numerze 12/2018).

 

 

Newsletter

Pismo na bieżąco

Nie przegap najnowszego numeru Pisma i dodatkowych treści, jakie co miesiąc publikujemy online. Zapisz się na newsletter. Poinformujemy Cię o najnowszym numerze, podcastach i dodatkowych treściach w serwisie.

* pola obowiązkowe

SUBMIT

SPRAWDŹ SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL I POTWIERDŹ ZAPIS NA NEWSLETTER.

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OTRZYMASZ NAJNOWSZE WYDANIE NASZEGO NEWSLETTERA.

Twoja rezygnacja z newslettera została zapisana.

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z AKTYWNYM DOSTĘPEM ONLINE.

Zaloguj

ABY SIĘ ZAPISAĆ MUSISZ MIEĆ WYKUPIONY DOSTĘP ONLINE.

Sprawdź ofertę

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OSOBA OTRZYMA DOSTĘP DO MATERIAŁU PISMA.

Newsletter

Pismo na bieżąco

Nie przegap najnowszego numeru Pisma i dodatkowych treści, jakie co miesiąc publikujemy online. Zapisz się na newsletter. Poinformujemy Cię o najnowszym numerze, podcastach i dodatkowych treściach w serwisie.

* pola obowiązkowe

SUBMIT

SPRAWDŹ SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL I POTWIERDŹ ZAPIS NA NEWSLETTER.

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OTRZYMASZ NAJNOWSZE WYDANIE NASZEGO NEWSLETTERA.

Twoja rezygnacja z newslettera została zapisana.

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z AKTYWNYM DOSTĘPEM ONLINE.

Zaloguj

ABY SIĘ ZAPISAĆ MUSISZ MIEĆ WYKUPIONY DOSTĘP ONLINE.

Sprawdź ofertę

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OSOBA OTRZYMA DOSTĘP DO MATERIAŁU PISMA.

-

-

-

  • -
ZAPISZ
USTAW PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA
0,75X
1,00X
1,25X
1,50X
00:00
50:00